fbpx Wojciech Rafał Owczarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Rafał Owczarski

Wojciech Rafał Owczarski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 lutego 2008 roku

Wojciech Rafał Owczarski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Miejsca wspólne, miejsca własne. O  wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński,

Dyplom nr 517.


Gdańsk, 28 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: