fbpx Michał Bogusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Bogusz

Michał Bogusz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2008 roku

Michał Bogusz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współczesna chińska wizja porządku światowego w świetle teorii systemów.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Miron Kłusak

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Dziak, prof. dr hab. Jan Rowiński

Dyplom nr 2970.


Gdańsk, 24 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: