Grażyna Bożena Tomaszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Bożena Tomaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 lipca 2008 roku

Grażyna Bożena Tomaszewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w "Panu Tadeuszu"”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Zofia Trojanowicz, prof. dr hab. Bogusław Dopart, prof. dr hab. Halina Krukowska, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Dyplom nr 532.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.