Rafał Chmara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rafał Chmara

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Rafał Chmara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przyczyny zróżnicowania struktury roślinności podwodnej w jeziorach na obszarach sandrowych Borów Tucholskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kłosowski, dr hab. Jerzy Wołek

Dyplom nr 3053.


Gdańsk, 08 stycznia 2009 r.