Borys Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Borys Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 października 2008 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Borys Wróbel

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Oznaczanie niepewności w analizie filogenetycznej: metoda ważonych najmniejszych kwadratów”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Cebrat, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. UW, dr hab. Krzysztof Spalik, prof. UG, dr hab. Marek Ziętara

Dyplom nr 537.


Gdańsk, 19 lutego 2009 r.