fbpx Justyna Pomierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Pomierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Pomierska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 marca 2009 roku

Justyna Pomierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Breza, dr hab. Zbigniew Zielonka

Dyplom nr 3079.


Gdańsk, 06 marca 2009 r.