Andrzej Borman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Borman

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 stycznia 2009 roku

doktor nauk przyrodniczych

Andrzej Borman

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Efekt limfopeniczny i aktywność cytotoksyczna typu NK (natural killer) a wrażliwość na stres u świń”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik, prof. UG, dr hab. Artur Hugo Świergiel, prof. dr hab. Marek Świtoński, prof. dr hab. Karol Jakubowski

Dyplom nr 539.


Gdańsk, 11 marca 2009 r.