Marek Jarosław Smoliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Jarosław Smoliński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 marca 2009 roku

Marek Jarosław Smoliński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich od połowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza, nauki pomocnicze historii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mateusz Goliński, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Jerzy Hauziński, prof. dr hab. Wiesław Zbigniew Długokęcki

Gdańsk, 15 kwietnia 2009 r.