Marek Roman Cybulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Roman Cybulski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Marek Roman Cybulski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny na przykładzie samogłoskowych alternacji jakościowych przed końcówką zerową rzeczowników”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo zachodniosłowiańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk, prof. dr hab. Jerzy Treder, prof. dr hab. Henryk Wróbel, prof. dr hab. Władysław Lubaś

Dyplom nr 549.


Gdańsk, 15 maja 2009 r.