Adam Jerzy Lesner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Jerzy Lesner

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Adam Jerzy Lesner

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Niskocząsteczkowe substraty i inhibitory proteinaz serynowych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. Antoni Polanowski, prof. dr hab. Jerzy Silberring, prof. dr hab. Marianna Turkiewicz

Dyplom nr 547.


Gdańsk, 20 maja 2009 r.