Magdalena Angelina Gabig-Cimińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 maja 2009 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Elektryczne biochipy do detekcji kwasów nukleinowych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Wojciech Markiewicz, dr hab. Paweł Golik,

Dyplom nr 551.


Gdańsk, 09 czerwca 2009 r.