Joanna Skórko-Glonek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Skórko-Glonek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 czerwca 2009 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Skórko-Glonek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rola białka HtrA z bakterii Escherichia coli w ochronie komórki przed skutkami warunków stresowych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Anna Maria Skorupska, prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 555.


Gdańsk, 06 lipca 2009 r.