Marzena Katarzyna Żmuda-Trzebiatowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marzena Katarzyna Żmuda-Trzebiatowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2009 roku

Marzena Katarzyna Żmuda-Trzebiatowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Potoczne przekonania o źródłach natury ludzkiej i ich związek z podstawami wobec nierówności społecznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Recenzenci: prof. UŚ, dr hab. Eugenia Ewa Mandal, prof. UG, dr hab. Hanna Brycz

Dyplom nr 3127.


Gdańsk, 06 lipca 2009 r.