fbpx Elżbieta Pietraś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Pietraś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Pietraś

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2009 roku

Elżbieta Pietraś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teksty i konteksty: twórczość Wsiewołoda Niekrasowa a konceptualizm moskiewski.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Sałajczyk, prof. dr hab. Piotr Fast

Dyplom nr 3145.


Gdańsk, 11 września 2009 r.