Ewa Karolina Laskowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Karolina Laskowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 listopada 2009 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Ewa Karolina Laskowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Udział białek szoku termicznego IbpA i IbpB w ochronie bakterii Escherichia coli w warunkach stresowych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. dr hab. Krystyna Wolska, doc. dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. dr hab. Anna Maria Skorupska

Dyplom nr 567.


Gdańsk, 04 grudnia 2009 r.