Aneta Rita Borkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aneta Rita Borkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 stycznia 2010 roku

Aneta Rita Borkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: neuropsychologia dziecka

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Emilia Łojek, prof. dr hab. Irena Obuchowska, prof. dr hab. Maria Pąchalska, prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk

Dyplom nr 568.


Gdańsk, 16 lutego 2010 r.