fbpx Michał Filip Kowalik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Filip Kowalik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Filip Kowalik

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 kwietnia 2010 roku

Michał Filip Kowalik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja monitorowania rynku jako element systemu informacji marketingowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Kubiak

Recenzenci: prof. UEW, dr hab. inż. Jacek Unold, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 3228.


Gdańsk, 30 kwietnia 2010 r.