Magdalena Pawlukowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Pawlukowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Magdalena Pawlukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specjacja plutonu w osadach dennych południowego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bulska, doc. dr hab. Jerzy Mietelski

Dyplom nr 3230.


Gdańsk, 07 maja 2010 r.