Dorota Kuchanny-Ardigo´ | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Kuchanny-Ardigo´

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2002 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Dorota Kuchanny-Ardigo´

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Klonowanie oraz analiza transkrypcyjna i funkcjonalna operonu szoku termicznego groE morskiej bakterii Vibrio harveyi

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2159.


Gdańsk, 16 lipca 2002 r.