Dariusz Robert Dąbrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Robert Dąbrowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 lipca 2010 roku

Dariusz Robert Dąbrowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Wiktor, prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 580.


Gdańsk, 19 lipca 2010 r.