Aleksander Andrzej Kubicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksander Andrzej Kubicki

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 czerwca 2010 roku

Aleksander Andrzej Kubicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Deaktywacja stanów wzbudzonych molekuł podstawionych stilbenu”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Danuta Anna Bauman, prof. dr hab. Janina Heldt, prof. dr hab. Andrzej Dobek, prof. dr hab. Aleksander Balter

Dyplom nr 579.


Gdańsk, 16 lipca 2010 r.