Artur Burzyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Artur Burzyński

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 października 2010 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Artur Burzyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rekombinacja w mitochondrialnym DNA omułka.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Marek Ziętara, prof. dr hab. Andrzej Falniowski, prof. dr hab. Zofia Szweykowska - Kulińska, prof. dr hab. Ewa Bartnik

Dyplom nr 584.


Gdańsk, 02 listopada 2010 r.