Teresa Żółkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Teresa Żółkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 listopada 2010 roku

Teresa Żółkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. WSP w Łodzi, dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. dr hab. Czesław Kosakowski, prof. UG, dr hab. Amadeusz Krauze, prof. UJ, dr hab. Franciszek Wojciechowski

Dyplom nr 586.


Gdańsk, 30 listopada 2010 r.