Irena Iwona Dzwonkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Irena Iwona Dzwonkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 marca 2011 roku

Irena Iwona Dzwonkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia rodziny

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Hanna Brycz, prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś, prof. dr hab. Andrzej Jerzy Szmajke, prof. dr hab. Ewa Jadwiga Trzebińska

Dyplom nr 598.


Gdańsk, 31 marca 2011 r.