Marcin Przemysław Łoś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Przemysław Łoś

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 kwietnia 2011 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Marcin Przemysław Łoś

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Nowe metody wykrywania bakteriofagów oraz ograniczania ich rozwoju w hodowlach bakterii”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. UG, dr hab. Marian Sęktas, prof. dr hab. Andrzej Górski, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 605.


Gdańsk, 17 maja 2011 r.