Cezary Mańkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cezary Mańkowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 maja 2011 roku

Cezary Mańkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Synergia w  logistyce”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak

Dyplom nr 606.


Gdańsk, 19 maja 2011 r.