fbpx Urszula Janas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Urszula Janas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Urszula Janas

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 03 czerwca 2011 roku

Urszula Janas

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ekofizjologiczne przystosowania krewetki Palaemon elegans Rathke, 1837 i jej funkcje w sieci troficznej w Morzu Bałtyckim”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski, prof. dr hab. Roman Wenne, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 612.


Gdańsk, 16 czerwca 2011 r.