Radosław Marcin Grześkowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Marcin Grześkowiak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 czerwca 2011 roku

Radosław Marcin Grześkowiak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Barokowy erotyk jako przedmiot badań edytora i interpretatora”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej, edytorstwo

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Katarzyna Meller, prof. UJ, dr hab. Albert Juliusz Gorzkowski, prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz, prof. dr hab. Mirosława Stanisława Hanusiewicz-Lavallee

Dyplom nr 610.


Gdańsk, 17 czerwca 2011 r.