Julianna Kurlenda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Julianna Kurlenda

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 czerwca 2011 roku

doktor nauk medycznych w zakresie Biologii Medycznej

Julianna Kurlenda

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Biologiczne i epidemiologiczne zróżnicowanie szczepów Staphylococcus aureus metycylinoopornych i metycylinowrażliwych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, prof. dr hab. Gayane Martirosyan

Dyplom nr 614.


Gdańsk, 27 czerwca 2011 r.