Mariusz Grzegorz Kubus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Grzegorz Kubus

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2011 roku

Mariusz Grzegorz Kubus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Luminescent materials composed of oxide nanocrystals doped with Ce(III), Eu(III) and Tb(III) and noble metal nanostructures entrapped in xerogel oxide matrices.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski

Recenzenci: prof. AGH, dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 3395.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.