Roman Tadeusz Konarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Tadeusz Konarski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 czerwca 2011 roku

Roman Tadeusz Konarski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: statystyka i psychometria

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, prof. dr hab. Henryk Domański, prof. dr hab. Andrzej Falkowski, dr hab. Zbigniew Spendel

Dyplom nr 621.


Gdańsk, 14 września 2011 r.