Dorota Maśniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Maśniak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 września 2011 roku

Dorota Maśniak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych. Studium prawnofinansowe”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe i ubezpieczeń

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, prof. dr hab. Cezary Kosikowski, prof. dr hab. Alicja Pomorska, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Dyplom nr 622.


Gdańsk, 22 września 2011 r.