Jerzy Piotr Gwizdała | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Piotr Gwizdała

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 października 2011 roku

Jerzy Piotr Gwizdała

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ryzyko kredytowe w  działalności banku komercyjnego”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maciej Stanisław Wiatr, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Dyplom nr 626.


Gdańsk, 16 listopada 2011 r.