Ewa Małgorzata Wierzbowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Małgorzata Wierzbowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 listopada 2011 roku

Ewa Małgorzata Wierzbowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Groteskowy świat Wiktora Hugo ( Katedra Marii Panny w Paryżu)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura francuska

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczak, prof. dr hab. Jerzy Lis, prof. UW, dr hab. Zbigniew Naliwajek, prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki

Dyplom nr 630.


Gdańsk, 28 listopada 2011 r.