Aleksandra Sabina Kołodziejczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Sabina Kołodziejczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 listopada 2011 roku

Aleksandra Sabina Kołodziejczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Synteza pochodnych aminokwasów i  peptydów ze  szczególnym wykorzystaniem reakcji Mitsunobu”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, prof. dr hab. Paweł Kafarski, prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. Janusz Rachoń

Dyplom nr 635.


Gdańsk, 07 grudnia 2011 r.