Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 listopada 2011 roku

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Społeczna i edukacyjna integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie ekosystemu”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski, prof. dr hab. Janina Wyczesany, prof. UG, dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UŚ, dr hab. Zenon Gajdzica

Dyplom nr 636.


Gdańsk, 09 grudnia 2011 r.