Joanna Nina Izdebska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Nina Izdebska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 02 grudnia 2011 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Nina Izdebska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Demodecidae (Acari, Prostigmata) Polski. Taksonomia, diagnostyka i wybrane aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Błaszak, prof. dr hab. Jan Boczek, prof. dr hab. Beata Gabryś, prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

Dyplom nr 639.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.