fbpx Konrad Wojciech Knoch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Konrad Wojciech Knoch

Konrad Wojciech Knoch

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2011 roku

Konrad Wojciech Knoch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pisma liberalne II obiegu w Polsce w latach 1979-1990”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Władyka, prof. UG, dr hab. Igor Hałagida

Dyplom nr 3440.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: