fbpx Ewa Maria Siedlecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Maria Siedlecka

Ewa Maria Siedlecka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2011 roku

Ewa Maria Siedlecka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do  usuwania wybranych, trwałych zanieczyszczeń organicznych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. dr hab. Jacek Nawrocki, prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak

Dyplom nr 641.


Gdańsk, 09 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: