fbpx Sławomir Kubik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Kubik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Kubik

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 grudnia 2011 roku

Sławomir Kubik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywacja i  proetoliza inicjatora replikacji plazmidu RK2 w  komórkach Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. dr hab. Jacek Otlewski

Dyplom nr 3447.


Gdańsk, 16 stycznia 2012 r.