Jarosław Karpacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Karpacz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 stycznia 2012 roku

Jarosław Karpacz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i  średnich przedsiębiorstw”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. Mariusz Bratnicki , prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 645.


Gdańsk, 26 stycznia 2012 r.