Jolanta Krystyna Morozińska-Gogol | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Krystyna Morozińska-Gogol

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 stycznia 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Jolanta Krystyna Morozińska-Gogol

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Pasożytnicze Metazoa ryb z jeziora Łebsko”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Edward Siński, prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Siwicki, prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki, prof. UG, dr hab. Marek Ziętara

Dyplom nr 646.


Gdańsk, 30 stycznia 2012 r.