fbpx Brygida Parfianowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Brygida Parfianowicz

Brygida Parfianowicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lutego 2012 roku

Brygida Parfianowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i  badania biologiczne transportanu oraz  jego analogów.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Rekowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Franciszek Kasprzykowski, dr hab. Marek Konieczny

Dyplom nr 3470.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: