Martin Kukwa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Martin Kukwa

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 lutego 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Martin Kukwa

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„The lichen genus Ochrolechia in  Europe”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr hab. Maria Olech, prof. AWF w Poznaniu, dr hab. Ludwik Lipnicki

Dyplom nr 649.


Gdańsk, 02 marca 2012 r.