Marek Beśka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Beśka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 lutego 2012 roku

Marek Beśka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Funkcjonały losowe i  operatory dodatnie”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski, prof. dr hab. Tomasz Jakub Szarek, prof. dr hab. Ryszard Szwarc, prof. dr hab. Krzysztof Jan Oleszkiewicz

Dyplom nr 651.


Gdańsk, 14 marca 2012 r.