Monika Badura | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Badura

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 marca 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Monika Badura

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku. Studium archeobotaniczne.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Karol Latowski, prof. UwB, dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UAM, dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. US, dr hab. Agnieszka Popiela

Dyplom nr 654.


Gdańsk, 30 marca 2012 r.