fbpx Agnieszka Magdalena Jowsa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Magdalena Jowsa

Agnieszka Magdalena Jowsa

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2012 roku

Agnieszka Magdalena Jowsa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Glikozylowane analogi wankomycyny, jako potencjalne antybiotyki przeciwko wankomycynoopornym szczepom Staphylococcus aureus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Janusz Madaj

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Bogusław Kryczka, prof. UG, dr hab. Adam Prahl

Dyplom nr 3481.


Gdańsk, 02 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: