Marek Krośnicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Krośnicki

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 marca 2012 roku

Marek Krośnicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Teoretyczne badania struktury elektronowej stanów wzbudzonych w  układach dwuatomowych Cd2, Zn2 oraz  Cd-Rg, Zn-Rg (Rg=gaz szlachetny)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Eugeniusz Sienkiewicz, prof. dr hab. Jacek Andrzej Karwowski, prof. dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. dr hab. Andrzej Ludwik Kowalski

Dyplom nr 456.


Gdańsk, 12 kwietnia 2012 r.