Agnieszka Żyta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Żyta

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Agnieszka Żyta

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Życie z  zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i  dorosłych osób z  zespołem Downa.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. USz, dr hab. Teresa Żółkowska, prof. UG, dr hab. Sławomira Sadowska, prof. APS, dr hab. Małgorzata Kupisiewicz

Dyplom nr 661.


Gdańsk, 22 maja 2012 r.