fbpx Celina Sikorska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Celina Sikorska

Celina Sikorska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2012 roku

Celina Sikorska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stabilność wybranych połączeń boru i  glinu indukowana elektronoakceptorowymi właściwościami BX4 i  ALX4 (X=F, CL)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Skurski

Recenzenci: dr hab. inż. Jerzy Karpiuk, prof. dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 3506.


Gdańsk, 18 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: